"Program ten będzie obowiązywał w okresie, w którym nastąpił wzrost oprocentowania kredytów mieszkaniowych i ma na celu zmniejszenie możliwości zalegania ze spłatą zobowiązań kredytowych na mieszkania stałe" - uzasadnił sekretarz regionalny ds. finansów, planowania i administracji publicznej Duarte Freitas, podczas odczytywania oświadczenia Rady Rządu, w mieście Horta.

Według Freitasa, wsparcie to o charakterze wyjątkowym i tymczasowym, będzie dostępne od 1 marca dla rodzin, które zaciągnęły kredyty mieszkaniowe do 31 lipca 2022 r., do maksymalnej wartości 200 tys. euro i które wykazały trudności w realizacji zobowiązań umownych.

"To właśnie od tego dnia Europejski Bank Centralny zaczął podnosić stopy, a zatem od tego dnia nikt nie może twierdzić, że nie był świadomy eskalacji wzrostu stóp procentowych" - uzasadnił Duarte Freitas.

Według danych zebranych przez rząd średnia wartość kredytu hipotecznego na Azorach wynosi 254 euro, co oznacza, że azorskie rodziny doświadczyły w ostatnich miesiącach wzrostu stóp procentowych o 25-30%.

Koalicyjna egzekutywa (PSD, CDS-PP i PPM) ustaliła maksymalną wartość tego wsparcia finansowego na milion euro i uregulowała już warunki kwalifikowalności i zasady dostępu do CrediHab, a także prawa i obowiązki stron oraz system kar w przypadku ich nieprzestrzegania.

"Wartość, która jest tutaj, to wartość, która została zatwierdzona w dokumentach budżetowych, z wyjątkiem korekt, które będziemy musieli wprowadzić w ciągu roku, a także, naturalnie, ewolucja, którą Euribor będzie miał w najbliższych miesiącach" - powiedział minister.

Duarte Freitas wyjaśnił też, że choć istnieje już wsparcie krajowe, które ma zrekompensować rodzinom wzrost oprocentowania kredytów mieszkaniowych, rząd Azorów zdaje sobie sprawę, że "skala i różnorodność rynku usług bankowych na Azorach ogranicza zakres środków krajowych w kontekście regionalnym", stąd potrzeba "uzupełnienia tego wsparcia".

CreditHab jest skierowany przede wszystkim do kredytobiorców, którzy przejściowo znajdują się "w bardziej niestabilnej sytuacji ekonomicznej" i ma na celu wsparcie ich w dostosowaniu się do nowego scenariusza makroekonomicznego, unikając powszechnych przypadków niewypłacalności i efektów domina, które można by uznać za "szczególnie niekorzystne" w małym kontekście, jak w przypadku rynku azorskiego.

Rząd azorski postanowił również zezwolić na zakup dwóch żurawi portowych o minimalnej nośności 100 ton dla portów Ponta Delgada i Praia da Vitória oraz żurawia samochodowego o nośności 80/100 ton dla portu w Horta, na inwestycję o wartości do 5,5 mln euro.

Inwestycja ta wynika z faktu, że władza wykonawcza stwierdziła, że sprzęt portowy znajdujący się w portach zarządzanych przez spółkę publiczną Portos dos Açores, S.A. był "przestarzały" i znajdował się "w stanie użytkowania znacznie przekraczającym ich okres użytkowania, w wyniku dezinwestycji dokonanych w ostatnich latach".

"Sytuacja ta spowodowała ogromne ograniczenia i trudności dla firm, które muszą korzystać z usług portowych, dlatego pilne jest wyposażenie tych portów w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie operacji załadunku i rozładunku, zarówno towarów masowych, jak i kontenerów, z większą niezawodnością i płynnością" - uzasadnia organ wykonawczy.