Według Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia (DGS) ta północnoafrykańska masa powietrza niesie ze sobą pył zawieszony i ma przejść przez kontynentalną Portugalię w ciągu dzisiejszego dnia i we wtorek.

"Na kontynencie panuje sytuacja złej jakości powietrza, przy czym wzrost stężenia wdychanych cząstek pochodzenia naturalnego w powietrzu dotyczy regionów Alentejo, Algarve i wnętrza Regionu Centralnego" - podaje DGS w oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Według DGS zanieczyszczenie to (cząstki wdychalne - PM10) ma wpływ na zdrowie ludzkie, zwłaszcza u najbardziej wrażliwej części populacji, do której należą dzieci i osoby starsze, których opieka zdrowotna powinna być zachowana podczas występowania tych sytuacji.

Dopóki zjawisko to się utrzymuje, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia wydaje zestaw zaleceń dla ogółu społeczeństwa i osób najbardziej wrażliwych.

Populacja ogólna powinna unikać długotrwałego wysiłku, ograniczyć aktywność fizyczną na świeżym powietrzu oraz ekspozycję na czynniki ryzyka, takie jak dym tytoniowy i kontakt z produktami drażniącymi.

Z kolei dzieci, osoby starsze, pacjenci z przewlekłymi problemami oddechowymi, takimi jak astma, oraz pacjenci z forum sercowo-naczyniowym, oprócz stosowania się do zaleceń dla populacji ogólnej, powinni, gdy tylko jest to możliwe, pozostawać wewnątrz budynków i najlepiej przy zamkniętych oknach, ze względu na "ich większą podatność na skutki tego zjawiska".

Władze sanitarne radzą przewlekle chorym, aby utrzymywali leczenie i w przypadku pogorszenia się objawów skontaktowali się z Linią Zdrowia 24 (808 24 24) lub skorzystali ze służby zdrowia.