Dane zostały opublikowane dzisiaj przez Narodowy Instytut Ratownictwa Medycznego (INEM), który rozpoczął kampanię "Nie wszystko jest takie, jak się wydaje" w celu zaalarmowania o istnieniu tej specjalistycznej usługi w zakresie zatruć, dostępnej dla każdego poprzez bezpłatny numer telefonu: 800 250 250.

Z 25 167 konsultacji przeprowadzonych w ubiegłym roku w Centrum Informacji o Truciznach (CIAV), 24 034 (95,49%) dotyczyło sytuacji narażenia na potencjał toksyczny, podał INEM w oświadczeniu, zauważając, że "około 56% tych przypadków wynikało z niezamierzonego i jako takiego możliwego do uniknięcia narażenia."

Według danych CIAV, 8.419 konsultacji dotyczyło dzieci, a większość (58%) miała mniej niż pięć lat.

Spośród 15 159 przypadków związanych z populacją dorosłych, 63% to kobiety, przy czym większa liczba konsultacji dotyczyła grupy wiekowej 20-29 lat - 2 898 przypadków.

Leki nadal są powodem, który najczęściej motywuje do kontaktu z Ośrodkiem Informacji o Zatruciach, w sumie 10 045 przypadków dotyczyło leków anksjolitycznych (4 734), antydepresyjnych (3 074) i antypsychotycznych (2 237).

Nadużywanie substancji (1,796), w tym alkohol; środki czystości, takie jak wybielacze (1,464) i detergenty (1,329); i pestycydy (1,304) stanowią 83% przypadków dotyczących innych produktów i które zdeterminowały korzystanie z centrum, według danych z "Biuletynu CIAV - Statystyki 2022".

W momencie kontaktu z centrum 53,85% (12 942) użytkowników prezentowało objawy, a rozwiązanie sytuacji było możliwe dzięki wskazaniom CIAV w 42,88% (10 306) sytuacji, bez konieczności wysyłania zasobów ratownictwa medycznego.

Dane za rok 2022 wskazują, że większość kontaktów odbieranych w CIAV jest przekazywana za pośrednictwem Centrum Pilnego Poradnictwa Pacjenckiego (CODU) INEM (7 193), po kontakcie za pośrednictwem numeru 112.

Kolejne miejsca zajmują połączenia wykonywane bezpośrednio na numer 800 250 250, z Jednostek Szpitalnych (6 597) oraz od użytkowników (5 406).

INEM zwraca uwagę, że kampania "Nie wszystko jest takie, jak się wydaje" ma na celu uświadomienie społeczeństwu istnienia CIAV, specjalistycznego telefonicznego konsultacyjnego centrum medycznego w zakresie zatruć, które działa nieprzerwanie i reaguje również na sytuacje zatruć u zwierząt.

W konsultacjach biorą udział lekarze ze specjalistycznym wykształceniem w dziedzinie toksykologii, którzy udzielają wsparcia ogółowi społeczeństwa i pracownikom służby zdrowia w sytuacjach związanych z narażeniem na toksyny, środkami zapobiegawczymi lub wszelkimi informacjami z zakresu toksykologii.

Nagłośniona obecnie kampania jest częścią "Projektu CIAV - Centrum Informacji o Antywenach", którego celem było stworzenie Platformy Zgłoszeń Produktów w CIAV oraz połączenie z Europejskim Portalem Zgłoszeń Produktów Europejskiej Agencji Chemicznej (ECHA).

"Jest to projekt współfinansowany przez Portugalię 2020, w ramach Programu Operacyjnego Konkurencyjność i Internacjonalizacja, w kwocie 746 607,16 euro, z czego 425 192,78 euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" - podaje INEM.

Kampania "Nie wszystko jest takie, jak się wydaje" jest obecna w różnych mediach, a mianowicie w radiu, "billboardach" i na platformach cyfrowych, a także będzie miała inne wsparcie edukacyjne, takie jak plakaty i reklamy w ambulansach INEM.