W oświadczeniu FCUP wskazuje, że w owocach i warzywach występuje coraz więcej chorób grzybiczych, często spowodowanych zmianami klimatycznymi, co prowadzi do "gwałtownych spadków produkcji" i "wysokiego poziomu marnotrawstwa żywności".

Aby uniknąć przerw w produkcji i marnotrawstwa, producenci często stosują syntetyczne fungicydy, ale skuteczność tych produktów "jest coraz mniejsza ze względu na odporność rozwijaną przez grzyby chorobotwórcze", co ma również negatywny wpływ na zdrowie ludzi i ekosystemy.

W celu opracowania "alternatywy" dla tych chemicznych pestycydów, naukowcy FCUP pracują nad "rodzajem szczepionki" opartej na naturalnych substancjach, w ramach projektu "BFree: Biocontrol of Fruits and Vegetables".

W ramach projektu naukowcy opracują "zrównoważone narzędzia" w celu ograniczenia stosowania środków ochrony roślin, które "są coraz częściej wykrywane w produktach i warzywach trafiających do konsumentów".