Według Instytutu Ochrony Przyrody i Lasów(ICNF) "3 marca, w Światowym Dniu Dzikiej Przyrody, nastąpiło wypuszczenie na wolność w Sierra Arana w Andaluzji setnego rysia urodzonego w CNRLI [...], od czasu otwarcia tego ośrodka".

Według noty 100 rysi wyhodowanych w CNRLI zostało wprowadzonych do środowiska naturalnego w różnych miejscach na Półwyspie Iberyjskim.

CNRLI, który został zainaugurowany 26 października 2009 r., jest częścią iberyjskiej sieci ośrodków hodowlanych, które stanowią program ochrony "ex situ" (poza naturalnym środowiskiem) rysia iberyjskiego, przy czym w instytucie tym urodziły się już 154 rysie.

"Spis populacji rysia iberyjskiego w Dolinie Guadiany" na rok 2022, w Portugalii potwierdził istnienie ponad 30 samic hodowlanych w odtworzonej populacji rysia iberyjskiego z 2015 roku, zainstalowanej w Dolinie Guadiany, a od 2019 roku także we wschodnim Algarve.

Ryś iberyjski (Lynx pardinus) był kiedyś uważany za najbardziej zagrożony gatunek kotów na świecie i nadal jest jednym z najbardziej zagrożonych, ale według ICNF odzyskuje siły dzięki wysiłkom ochronnym po obu stronach granicy.Według oświadczenia w Portugalii gatunek ten osiągnął na początku XXI wieku fazę przedwyginięciową, a ostatnie ślady rysia na terytorium kraju wykryto w 2001 roku, w strefie przygranicznej, prawdopodobnie z rozproszenia populacji w Hiszpanii.

"Obecnie 31 samic hodowlanych potwierdzonych na terytorium kraju zapewnia trwałość tej populacji w Portugalii, tak, że aby utrzymać wzrost nie zależy już od corocznego wypuszczania kilku osobników urodzonych w niewoli", zapewnia ICNF.