"Wzrost kosztów życia, który nastąpił w ciągu ostatniego roku z powodu skokowego wzrostu cen towarów i usług, naprawdę mocno uderza w finanse włoskich rodzin" - napisano w raporcie według agencji ANSA. 43 procent rodzin twierdzi, że ich dochody ledwo wystarczają na pokrycie kosztów.