Fitch podkreśla w komentarzu związanym z oceną zmniejszenie deficytu budżetowego do 0,4 proc. produktu krajowego brutto (PKB) w 2022 r., ale prognozuje, że w tym roku wzrośnie on do 1,2 proc. z powodu zmniejszenia wpływów podatkowych, wzrostu wydatków i "osłabienia" gospodarki, po czym spadnie w 2024 r.

Na zmniejszenie stosunku długu publicznego do PKB zwraca uwagę również amerykańska agencja, która prognozuje, że spadnie on ze 113,9% w 2022 roku do 109,1% w tym roku i do 105,4% w 2024 roku.

"Pomimo tego trendu spadkowego, dług rządowy pozostaje drugim najwyższym w kategorii ratingu 'BBB', a nasza prognoza na rok 2024 jest prawie dwukrotnie wyższa od mediany tej kategorii (około 56%)".

Pomimo oczekiwania słabszego wzrostu w pierwszej połowie tego roku, wierzy on w ożywienie aktywności od drugiej połowy, wspierane przez inwestycje publiczne, przy szybszej realizacji funduszy europejskich i poprawie perspektyw gospodarczych u głównych partnerów handlowych Portugalii.

W ten sposób rewiduje w górę prognozę wzrostu portugalskiego PKB z 1% do 1,3% w tym roku, oczekując w 2024 roku tempa 2,4%.

Przewiduje również, że inflacja spadnie "gwałtownie" dzięki obniżce cen energii i osiągnie w tym roku 5,5%, po czym spadnie do 2,9% w 2024 roku.