Według tego badania przeprowadzonego przez firmę konsultingową Informa D&B na temat krajowego sektora hotelarskiego, wartość osiągnięta w 2022 r. przekracza również o 16,5% to, co zostało odnotowane w 2019 r., przed nadejściem pandemii w Portugalii.

Badanie to objęło hotele, lokalne jednostki zakwaterowania, aparthotele, apartamenty turystyczne, obiekty i mieszkania turystyki wiejskiej, wioski turystyczne, Pousadas i "Quintas da Madeira"i pokazuje, że liczba gości i noclegów również wzrosła w ostatnim roku w porównaniu z rokiem poprzednim.

Według Publituris jeśli chodzi o gości, nastąpił wzrost o 83,3%, co stanowi nieco ponad 26,5 mln gości w krajowych turystycznych jednostkach zakwaterowania, podczas gdy całkowita liczba noclegów wyniosła 69,5 mln, co również przekłada się na znaczny wzrost, który osiągnął 86%.

"Największy procentowy wzrost liczby gości wykazały lokalne obiekty noclegowe, natomiast w noclegach największy wzrost odpowiadał hotelom" i to również w tym rodzaju zakwaterowania odnotowano w wartościach bezwzględnych największą liczbę gości - 17,5 mln, co odpowiada 66% ogółu. Liczba noclegów w hotelach wyniosła 42,2 mln, co stanowi około 61% ogółu.

Odwiedzający zagraniczni

W podziale na rynki, z badania sektorowego Informa D&B wynika, że turyści krajowi odpowiadali za około 23 mln noclegów, czyli około jednej trzeciej całości i o 23% więcej niż w 2021 roku, natomiast za pozostałe noclegi odpowiadali turyści zagraniczni, co odpowiada wzrostowi o 150%.

"Wśród obcokrajowców największe wzrosty zarejestrowano wśród mieszkańców Stanów Zjednoczonych (+327%), Brazylii (+265%) i Wielkiej Brytanii (+192%). Brytyjczycy pozostali najważniejszymi klientami zagranicznymi, stanowiąc 13% noclegów, wyprzedzając Niemców i Hiszpanów" - dodaje opracowanie.