Dane Narodowego Instytutu Statystyki(INE) pokazują, że średni wiek przy zawieraniu małżeństwa wynosił 39,9 lat dla mężczyzn i 37,4 lat dla kobiet, a liczba ta wzrasta.


Według danych opublikowanych w ubiegły piątek w INE's Vital Statistics, w latach 2013-2022 nastąpił wzrost o około pięć lat średniego wieku przy zawieraniu małżeństwa i o około cztery lata średniego wieku przy pierwszym małżeństwie, dla obu płci.


Z 36 952 małżeństw zawartych w Portugalii w 2022 roku (7 895 lub 27,2% więcej niż w roku poprzednim), 36 151 miało miejsce między osobami płci przeciwnej (28 508 w 2021 roku) i 801 między osobami tej samej płci (549 w 2021 roku), z czego 413 to małżeństwa między mężczyznami, a 388 to małżeństwa między kobietami (odpowiednio 287 i 262 w 2021 roku).