Uppgifter från det nationella statistikinstitutet(INE) visar att den genomsnittliga åldern vid äktenskap var 39,9 år för män och 37,4 år för kvinnor, en siffra som har ökat.


Enligt uppgifter som publicerades i fredags i INE:s Vital Statistics ökade den genomsnittliga åldern vid äktenskap med cirka fem år mellan 2013 och 2022 och den genomsnittliga åldern vid första äktenskap med cirka fyra år, för båda könen.


Av de 36 952 äktenskap som firades i Portugal 2022 (7 895 eller 27,2 % fler än föregående år) ägde 36 151 äktenskap rum mellan personer av motsatt kön (28 508 år 2021) och 801 mellan personer av samma kön (549 år 2021), varav 413 var äktenskap mellan män och 388 var äktenskap mellan kvinnor (287 respektive 262 år 2021).