Dane Eurostatu podane przez idealista pokazują, że 56,4% młodych Portugalczyków w wieku od 25 do 34 lat mieszkało w domu z rodzicami w 2021 r., co oznacza wzrost o 11,9 punktu procentowego (p.p.) w ciągu około dziesięciu lat.

Patrząc na sytuację w Europie, Portugalia jest drugim krajem w Unii Europejskiej (UE) z najwyższym odsetkiem młodych ludzi mieszkających z rodzicami w 2021 roku. Na pierwszym miejscu znajduje się Grecja, gdzie sześciu na dziesięciu młodych ludzi stwierdziło, że mieszka z rodziną w tym roku.

Do Portugalii i Grecji dołączyły Włochy i Hiszpania, gdzie 53,7% i 46,0% młodych ludzi w wieku od 25 do 34 lat mieszkało z rodzicami w 2021 r., zgodnie z danymi Europejskiego Urzędu Statystycznego. Kraje te znacznie przekraczają średnią Unii Europejskiej (30,5%).

W innych analizowanych krajach UE rzeczywistość jest zupełnie inna. Na przykład w Belgii tylko 21,4% młodych ludzi mieszkało z rodzicami, podczas gdy we Francji rzeczywistość ta obejmowała tylko 15,7% tych młodych ludzi. W Europie Północnej emancypacja młodzieży jest większa: w krajach takich jak Szwecja, Finlandia i Dania ponad 90% młodych ludzi w wieku od 25 do 34 lat nie mieszka z rodziną.

W całej UE odsetek młodych ludzi mieszkających z rodzicami wzrósł w tym czasie o zaledwie 0,4 punktu procentowego. W krajach takich jak Szwecja i Niemcy odsetek ten spadł, odpowiednio o 0,3 p.p. i 5,2 p.p.