Oczekuje się, że wzrost ten spowolni w porównaniu z ostatnimi latami, ale jest "mało prawdopodobne", że w najbliższym czasie gwałtownie spadnie. Według raportu ECO. "Wzrost cen domów będzie umiarkowany w przyszłości, ponieważ stopy procentowe rosną", przewiduje Komisja.

Niedobór domów na rynku i "silny popyt ze strony inwestorów zagranicznych" jest uzasadnieniem, zgodnie z "Raportem krajowym", jednym z dokumentów oceniających kraj w ramach cyklu Semestru Europejskiego KE 2023.

KE wskazuje na średnie przeszacowanie rynku mieszkaniowego i twierdzi, że w ubiegłym roku ceny były o 24% wyższe w porównaniu do tego, co byłoby normalne, biorąc pod uwagę podstawy rynku. W 2021 r. to odchylenie, które odzwierciedla przeszacowanie wartości domów, osiągnęło już 20%. "W ciągu ostatniej dekady w Portugalii ceny te podwoiły się w ujęciu nominalnym, odnotowując w ostatnich trzech latach, 2020-2022, wzrost o 34%", oblicza Komisja.