Według raportu idealista, w Unii Europejskiej wydawanych jest mniej pozwoleń na budowę. Dane Eurostatu potwierdzają tę rzeczywistość: "W 2022 r. liczba pozwoleń na budowę (pod względem powierzchni użytkowej) spadła w UE o prawie 5% do 386,7 mln m2 (w wartościach bezwzględnych o 18,1 mln m2)".

Rzeczywistość ta znajduje również odzwierciedlenie na rynku mieszkaniowym, ponieważ w latach 2021-2022 wydano mniej pozwoleń na budowę domów w UE. "Pod względem liczby mieszkań pozwolenia również spadły o 4% (-79 100 mieszkań) przy wzroście o 16% w 2021 r.", wyjaśniają również w dokumencie.

Pozwolenia na budowę (pod względem powierzchni użytkowej) spadły w 15 z 27 państw członkowskich UE w 2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Największy spadek odnotowano w Luksemburgu (-28%), a najmniejszy w Rumunii (-1%).

W pozostałych dziewięciu krajach UE odnotowano wzrost liczby pozwoleń na budowę, przy czym najbardziej znaczący wzrost odnotowano na Malcie (+29%), w Hiszpanii (+28%) i Chorwacji (+21%). Pozwolenia wzrosły również w Słowenii (+17%), Bułgarii (+12%), Włoszech (+8%), na Węgrzech (+7%), w Portugalii (+3%) i we Francji (+2%).