Portugalska gospodarka odnotowała trzeci najwyższy wzrost w Unii Europejskiej w pierwszym kwartale tego roku. Krajowy PKB wzrósł o 1,6% w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami, zgodnie z danymi opublikowanymi przez europejski urząd statystyczny Eurostat. Strefa euro weszła jednak w techniczną recesję.

W okresie od stycznia do marca wzrost portugalskiej gospodarki łańcuchowej był tylko za Polską (+3,8%) i Luksemburgiem (+2%). W przeciwnym kierunku, irlandzka gospodarka odnotowała największy hamulec, spadając o 4,6% w porównaniu z okresem od października do grudnia 2022 roku.

Średnio w Europie gospodarka wzrosła o 0,1%, powracając na dodatnie terytorium po spadku o 0,2% w poprzednim kwartale. Jednak średnio dla strefy euro gospodarka utknęła w martwym punkcie drugi kwartał z rzędu, z minus 0,1%. Oznacza to, że weszła ona w techniczną recesję.

W ujęciu rok do roku Portugalia odnotowała szósty najlepszy wynik w pierwszym kwartale roku. Portugalska gospodarka wzrosła o 2,5%, po raz kolejny spowalniając tempo wzrostu w porównaniu z poprzednimi trzema kwartałami. W tym porównaniu Portugalia znalazła się za Hiszpanią, Cyprem, Maltą, Rumunią i Chorwacją. Najbardziej ucierpiała Estonia, która odnotowała spadek o 3,7%.