Den portugisiska ekonomin hade den tredje högsta tillväxten i Europeiska unionen under årets första kvartal. Den nationella BNP ökade med 1,6% jämfört med de föregående tre månaderna, enligt uppgifter från den europeiska statistikbyrån Eurostat. Eurozonen gick dock in i en teknisk recession.

Mellan januari och mars var tillväxten i Portugals kedjeekonomi bara bakom Polen (+3,8%) och Luxemburg (+2%). I motsatt riktning registrerade den irländska ekonomin den största bromsen och föll med 4,6% jämfört med perioden mellan oktober och december 2022.

I genomsnitt växte ekonomin i Europa med 0,1% och återvände till positivt territorium efter nedgången på 0,2% under föregående kvartal. I genomsnitt för euroområdet stannade dock ekonomin för andra kvartalet i rad, med minus 0,1%. Detta innebär att den har gått in i en teknisk recession.

På årsbasis hade Portugal den sjätte bästa utvecklingen under årets första kvartal. Den portugisiska ekonomin ökade med 2,5%, vilket återigen bromsade tillväxttakten jämfört med de tre föregående kvartalen. I denna jämförelse låg Portugal efter Spanien, Cypern, Malta, Rumänien och Kroatien. Estland tog den största smällen och föll med 3,7%.