"Nigdy nie możemy zrezygnować z tworzenia większego bogactwa, większej równości, większej spójności, bardziej sprawiedliwego podziału tego bogactwa", oświadczył Marcelo Rebelo de Sousa w swoim tradycyjnym przemówieniu podczas ceremonii wojskowej upamiętniającej Dzień Portugalii, Camõesa i Wspólnot Portugalskich, która odbyła się dzisiaj w Peso da Régua, dzielnicy Vila Real.

Tylko w ten sposób, kontynuowała głowa państwa, Portugalia będzie mogła kontynuować swoją "światową projekcję", swój "narodowy cel".

"Naszym powołaniem jest zawsze budowanie mostów, bycie platformą między oceanami, kontynentami, kulturami i narodami. Są i będą inni, którzy są i będą bogatsi od nas, bardziej spójni niż my, ale z językami, które niewielu zna, niezdolni do zrozumienia świata, dotknięcia go i wpływania na niego, nawet świata, który jest tuż za ich drzwiami", powiedział.