W oświadczeniu Instytut Ochrony Przyrody i Lasów(ICNF) stwierdza, że "obserwacja waleni i przebywanie statków morskich i rekreacyjnych u wejścia do ujścia rzeki Sado jest niedozwolone", ponieważ "dozwolony jest jedynie ruch/przejście statków, nie zezwala się na przebywanie, kotwiczenie i obserwację waleni, a mianowicie delfinów".

Środek ten, wyjaśnia ICNF, "jest wynikiem wniosków i propozycji z badania dotyczącego ponownej oceny zdolności przenoszenia do obserwacji wielorybów w ujściu rzeki Sado i przyległym obszarze morskim, biorąc pod uwagę kruchość populacji, ze względu na małą liczbę osobników i prawdopodobieństwo, że wzrost populacji nie nastąpi do końca 2030 r., zaproponowano środki, które należy wdrożyć w krótkim okresie".

"Wśród tych środków jest wdrożenie, na zasadzie eksperymentu, w okresie od 15 lipca do 30 sierpnia, zakazu obserwacji przy wejściu do ujścia rzeki", podkreśla instytut. "Populacja delfinów butlonosych (Tursiops truncatus) w ujściu rzeki Sado liczy obecnie około 25 osobników, z których wiele ma ponad 40 lat", mówi ICNF.

Organ ten wyjaśnia, że "po tendencji spadkowej obserwowanej w latach 90. nastąpił niewielki wzrost przeżywalności potomstwa urodzonego od 2010 r.", ale przyznaje, że nadal istnieją "czynniki ryzyka, które mogą utrudniać odbudowę populacji i czynić ją szczególnie podatną na zakłócenia spowodowane działalnością człowieka".

Strefa wykluczenia ustalona przez Instytut Ochrony Przyrody i Lasów (ICNF) zostanie ujawniona w publicznym ogłoszeniu i ma zastosowanie do wszystkich statków morskich lub rekreacyjnych, podkreśla ICNF.