Według wiadomości SAPO , hiszpańska grupa Santander odnotowała zyski w wysokości 5 241 mln euro w pierwszej połowie tego roku, o 7% więcej niż w tym samym okresie 2022 r., Bank ogłosił w środę 26 lipca, przypisując te wyniki "silnemu wzrostowi przychodów, zwłaszcza w Europie".

Przychody grupy wzrosły o 13% w pierwszej połowie roku do 28 234 mln euro i wzrosły we wszystkich regionach, w których działa bank. W okresie rosnących stóp procentowych ogólny wolumen kredytów udzielonych przez Santander "pozostał stabilny" w tym okresie, przy czym bank podkreślił 6% wzrost kredytów konsumenckich.

Jednak w Europie kredyty udzielone przez bank spadły o 5%, "z powodu niższego popytu i spłat", przy czym Santander podkreślił spadek o 6% w Hiszpanii i 4% w Wielkiej Brytanii.

Ogólnie rzecz biorąc, zyski Santandera w Europie osiągnęły 2 536 mln euro w pierwszej połowie, o 40% więcej niż w tych samych miesiącach 2022 r., "dzięki silnemu wzrostowi zysków w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Portugalii i Polsce". Udział Europy w ogólnych wynikach grupy wyniósł 43%.

W ubiegłym roku hiszpańska grupa Santander osiągnęła zyski w wysokości 9 605 mln euro, co stanowiło rekordową kwotę, która stanowiła wzrost o 18% w porównaniu do 2021 roku.