Enligt SAPO-nyheter hade den spanska gruppen Santander vinster på 5 241 miljoner euro under första halvåret i år, 7% mer än under samma period 2022, meddelade banken onsdagen den 26 juli och tillskrev dessa resultat "till stark intäktstillväxt, särskilt i Europa."

Koncernens intäkter ökade med 13% under första halvåret till 28 234 miljoner euro och växte i alla regioner där banken är verksam. I en period med stigande räntor förblev den totala volymen av lån som beviljats av Santander "stabil" under denna period, där banken lyfte fram tillväxten på 6% i konsumentkrediter.

I Europa minskade dock de krediter som banken beviljat med 5 %, "på grund av lägre efterfrågan och återbetalningar", där Santander lyfte fram nedgången på 6 % i Spanien och 4 % i Storbritannien.

Sammantaget uppgick Santanders vinster i Europa till 2 536 miljoner euro under första halvåret, 40% mer än under samma månader 2022, "tack vare stark vinsttillväxt i Spanien, Storbritannien, Portugal och Polen." Europa bidrog med 43% till gruppens totala resultat.

Förra året hade den spanska koncernen Santander en vinst på 9 605 miljoner euro, ett rekordbelopp som motsvarade en ökning med 18 % jämfört med 2021.