Liczba osób mających trudności z opłaceniem ogrzewania domu wzrosła w UE o 2,4 punktu procentowego w porównaniu z 2021 r.

Wśród państw członkowskich najwyższy odsetek osób mających trudności z ogrzewaniem domu odnotowano w Bułgarii (22,5%), a następnie na Cyprze (19,2%), w Grecji (18,7%), Portugalii i na Litwie (po 17,5%), w Hiszpanii (17,1%) i Rumunii (15,2%).

Na przeciwległym biegunie, z najniższymi wskaźnikami, znajdują się Finlandia (1,4%), Luksemburg (2,1%), Słowenia (2,6%), Austria (2,7%), Czechy (2,9%), Szwecja (3,3%) i Estonia (3,4%).