Zgodnie z raportem z działalności Krajowej Rady ds. Adopcji(CNA) z 2022 r., spadek liczby adopcji spada o połowę, jeśli weźmie się pod uwagę liczby z 2016 r., kiedy to zarejestrowano 361 adopcji, i kontynuuje tendencję spadkową od 2019 r., kiedy to odnotowano 206 adopcji.

Kandydaci nadal preferują dzieci w wieku do sześciu lat, które są zdrowe lub mają łagodne problemy zdrowotne i które mogą być adoptowane samodzielnie, bez rodzeństwa, co jest "czynnikiem niepokojącym" dla CNA, która zwraca uwagę na "znaczną liczbę dzieci, które przechodzą z roku na rok", oczekując na adopcję, i które mają ponad siedem lat, mają poważne problemy zdrowotne lub są niepełnosprawne.

Mimo to CNA podkreśla, że w 2022 r. złożono 45 wniosków o adopcję dzieci w wieku od siedmiu do 15 lat.

W 2022 r. odnotowano 14 przerwanych procesów adopcyjnych, cztery w okresie przejściowym - przejście z domu dziecka lub rodziny zastępczej do rodziny adopcyjnej - i 10 w okresie przedadopcyjnym, kiedy dziecko mieszka już z rodziną adopcyjną.

Wśród powodów podano "brak empatii wobec dziecka i trudności w wyrażaniu emocji", wyidealizowane oczekiwania w zakresie okazywania emocji, nieelastyczne postawy i uprzedzenia wobec "trudniejszych zachowań (drobne kradzieże, kłamstwa, zachowania seksualne, agresja)".

W 2022 r. tylko 15 wniosków musiało czekać rok lub krócej na adopcję, przy średnim czasie oczekiwania wynoszącym od sześciu do siedmiu lat, co prowadzi CNA do zalecenia dostosowania wniosków do profilu dzieci w adopcji, podkreślając, że długi czas oczekiwania ma również konsekwencje dla motywacji kandydatów.

"Doświadczenie pokazuje, że opóźnienie między wydaniem zaświadczenia o zdolności do adopcji a momentem integracji dziecka, pomimo kolejnych ponownych ocen, może mieć negatywny wpływ na powodzenie adopcji, zarówno pod względem osłabienia motywacji, jak i pod względem poszanowania zdolności rodzin do przystosowania się do zmian wynikających z integracji dziecka", wskazuje CNA.