W oświadczeniu, wydanym po ogłoszeniu przez agencję Fitch podwyższenia ratingu Portugalii z "BBB+" do "A-" (z perspektywą stabilną), minister finansów Fernando Medina stwierdził, że "kolejne pozytywne oceny ryzyka przez agencje ratingowe potwierdzają trafność strategii redukcji zadłużenia promowanej przez rząd, mającej na celu obronę gospodarki".

"Portugalia osiąga najlepszą ocenę ryzyka długu publicznego od 12 lat", powiedział.

Według ministra "odzyskanie pozycji wśród gospodarek o najniższym ryzyku długu publicznego przekłada się na niższe stopy procentowe dla portugalskich rodzin i firm".

Fernando Medina wzmocnił argument, którego używał w ciągu ostatnich kilku miesięcy, że "ograniczenie kosztów finansowania jest szczególnie ważne w obecnym kontekście ogólnego wzrostu stóp procentowych".

Decyzja agencji Fitch została podjęta po podwyższeniu perspektywy ratingu przez agencję Standard & Poor's (S&P) oraz podniesieniu ratingu przez DBRS do "A".

Fitch uzasadnił swoją decyzję "trwałym" spadkiem wskaźnika długu publicznego w stosunku do Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz ewolucją salda budżetowego.

"Rating" jest oceną przyznawaną przez agencje ratingowe, mającą duży wpływ na finansowanie krajów i firm, ponieważ ocenia ryzyko kredytowe.

Powiązany artykuł - Rating Portugalii podniesiony do A-