"Listopad jest miesiącem płatności ostatniej raty Miejskiego Podatku od Nieruchomości. Z notą rozliczeniową można zapoznać się w zastrzeżonym obszarze Portalu Finansowego", przypomina Urząd Skarbowy (AT) w publikacji udostępnionej na Facebooku.

Jakie są terminy IMI?

Obecne przepisy określają, że za każdym razem, gdy podatnik ma wartość IMI większą niż 100 euro, ale mniejszą niż 500 euro, jest ona automatycznie dzielona na dwie raty lub trzy raty, gdy przekracza 500 euro, które są płacone odpowiednio w maju i listopadzie lub w maju, sierpniu i listopadzie.

Według danych AT w tym roku wydano 4 082 440 rozliczeń IMI, z których 916 359 miało wartość do 100 euro. Liczba ta obejmuje 2 486 548 rozliczeń o wartości od 100 do 500 euro oraz 679 533 rozliczeń o wartości powyżej 500 euro.

Te same informacje pokazują, że w tym roku było 556 011 podatników, którzy wpłacili zaliczkę na IMI za 2022 r., czyli wykorzystali referencję zawartą w majowej nocie rozliczeniowej do zapłaty podatku w całości.

Stawki IMI są ustalane corocznie przez gminy w przedziale od minimalnej wartości 0,3% do maksymalnej 0,45%, przy czym w przypadku nieruchomości pustych lub zniszczonych przewiduje się wyższe stawki. IMI jest obliczany na podstawie wartości podatkowej aktywów (VPT) wykazanej w matrycach na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy podatek.

Powiązany artykuł: Zbliża się termin zapłaty podatku od nieruchomości