"November är månaden för betalning av den sista delen av den kommunala fastighetsskatten. Du kan se din fakturering i ditt reserverade område i finansportalen", påminner skattemyndigheten (AT), i en publikation som delas på Facebook.

Vilka är IMI:s deadlines?

Gällande lagstiftning föreskriver att när en skattebetalare har ett IMI-värde som överstiger 100 euro, men understiger 500 euro, delas detta automatiskt upp i två delbetalningar eller tre delbetalningar när det överstiger 500 euro, vilka betalas i maj och november eller i maj, augusti respektive november.

Enligt AT:s uppgifter utfärdades i år 4 082 440 IMI-avräkningar, varav 916 359 var värda upp till 100 euro. I detta ingår 2.486.548 med ett värde mellan 100 och 500 euro och 679.533 med ett värde över 500 euro.

Samma information visar att det i år var 556 011 skattebetalare som gjorde förskottsbetalningen av IMI för 2022, det vill säga som använde den referens som ingår i avräkningsnotan i maj för att betala skatten i sin helhet.

IMI-satserna fastställs årligen av kommunerna mellan ett lägsta värde på 0,3% och ett högsta värde på 0,45%, med ökade skattesatser för tomma eller förfallna fastigheter. IMI beräknas baserat på det skattemässiga tillgångsvärdet (VPT) som visas i matriserna den 31 december det år som skatten avser.

Relateradartikel: Deadline för fastighetsskatt närmar sig