W grudniu tego roku mija 40 lat od czasu, gdy UNESCO przyznało klasyfikację klasztorowi Santa Maria da Vitória, zbudowanemu przez D. João I w Batalha.

Mimo to główne zagrożenie dla integralności zabytku pozostaje: "Ruch na IC2, głównie ciężkie ciężarówki", wskazuje Joaquim Ruivo.

Ciągły ruch uliczny w odległości zaledwie kilku metrów od klasztoru jest "największym problemem, z jakim mamy do czynienia". Oprócz tego, że jest "atakiem na krajobraz dziedzictwa", zminimalizowanym za pomocą muru w 2018 r., jest on "przede wszystkim spowodowany ładunkiem zanieczyszczających gazów, które w naturalny sposób gromadzą się na fasadach pomnika", mówi agencji Lusa.

Osoba odpowiedzialna przywołuje badania inżyniera i profesora Instituto Superior Técnico Luísa Aires-Barrosa, który w 2001 r. "zwrócił już uwagę na utratę pomarańczowej patyny pomnika", powszechnej "w starożytnych środowiskach śródziemnomorskich".

"Zastąpienie jej poczerniałą patyną ujawnia postępujące i konsekwentne osadzanie się zanieczyszczających gazów na elewacjach pomnika", zauważa.

Alternatywa obejmuje takie środki, jak "zwolnienie ciężkich samochodów z opłat za przejazd autostradą A19, uniemożliwiając im przejazd drogą IC2 50 metrów od pomnika", co będzie miało decydujące znaczenie dla "zachowania zdrowia" klasztoru.

Tymczasem klasztor przygotowuje się do otrzymania ulepszeń w 2024 r. w ramach planu odbudowy i odporności (PRR).

W styczniu 2024 r. rozpoczną się prace lecznicze i rehabilitacyjne na dachach kapitularza.

W pierwszym kwartale 2024 r. trwają prace nad czyszczeniem i obróbką kamienia i elementów kamiennych na wewnętrznych i zewnętrznych fasadach Kaplic Niedoskonałych oraz renowacją ogrodów Klasztoru Królewskiego.

Do końca czerwca spodziewane jest przekwalifikowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, wraz z usunięciem stacji transformatorowej, a przez cały 2024 r. zainstalowana zostanie sieć Wi-Fi w obwodzie zwiedzania oraz projekty multimedialne związane z rozszerzoną rzeczywistością i systemami odczytu z kodem QR i georeferencją.

Jeśli chodzi o przyszłość, dyrektor chciałby, aby utworzenie publicznego podmiotu gospodarczego Museus e Monumentos de Portugal - który rozpocznie działalność pierwszego dnia 2024 r. - pozwoliło na "zwiększenie zasobów dla zabytku", odpowiadających dochodom generowanym w Batalha.

Fundusze te są niezbędne do programowania kulturalnego, ale przede wszystkim do konserwacji prewencyjnej, zapewniając, że zabytek "jest wzorcowy z punktu widzenia konserwacji i rehabilitacji".

Dyrektor ma również nadzieję, że nowe ramy wsparcia społeczności obejmą szereg prac, takich jak "całkowite oczyszczenie elewacji zabytku", a także renowację i przekwalifikowanie audytorium, górnego piętra klasztoru Afonso V, biblioteki, centrum dokumentacji, windy lub nowych toalet.

W ciągu 40 lat wpisania na listę UNESCO klasztor zyskał "międzynarodowe uznanie jako absolutne arcydzieło sztuki gotyckiej".

Klasztor Batalha, wyprzedzony jedynie przez klasztor Jerónimos i wieżę Belém, jest trzecim najbardziej poszukiwanym zabytkiem w kraju, będąc "niemal obowiązkowym miejscem do odwiedzenia w kontekście wielkiego międzynarodowego obiegu turystycznego". Jednocześnie utrzymuje "bliskie więzi z otaczającą społecznością", przyjmując siebie jako "ważny wkład w krajową dynamikę kulturalną i naukową", podsumowuje dyrektor.