W raporcie opisano, że "ponad połowa Portugalczyków wykazuje rosnące niezadowolenie z kosztów i dostępności usług bankowych", głównie w odniesieniu do "wysokich opłat za utrzymanie" i "ograniczeń dotyczących godzin otwarcia", zgodnie z komunikatem prasowym cytowanym przez to samo źródło.

"Wartość prowizji stosowanych do rachunków bieżących była głównym czynnikiem w relacjach między Portugalczykami a podmiotami bankowymi, z którymi współpracują, przy czym ponad 61% respondentów uważa, że prowizje za prowadzenie rachunków, które płacą, są zbyt wysokie", podsumowano.

Prawie połowa respondentów twierdzi, że płaci do 60 euro rocznie opłat bankowych, podczas gdy 26% twierdzi, że płaci od 60 do 120 euro. Z kolei 2% respondentów wydaje ponad 120 euro rocznie na opłaty bankowe, które są wykorzystywane do utrzymania konta. Tylko 22% uczestników twierdzi, że nie płaci prowizji, podczas gdy 3% nie wie, ile płaci, ujawnia to samo źródło.

João Guerra, dyrektor generalny Nickel w Portugalii, uważa prowizje bankowe za "powtarzający się problem w krajowym sektorze finansowym".