Zgodnie z rocznym raportem statystycznym dotyczącym kultury 2022, opublikowanym 7 grudnia przez INE, "nastąpiło silne ożywienie w zakresie występów na żywo, a liczba sesji, sprzedanych biletów i wartość przychodów przekroczyły te odnotowane w latach sprzed pandemii".


Dane wskazują, że w 2022 r. widowiska na żywo, takie jak koncerty, teatr i taniec, zgromadziły łącznie 14,9 mln euro widzów i wygenerowały 147,3 mln euro przychodów w kasach biletowych.


Jeśli dane zostaną przeanalizowane w szerokim ujęciu, 147,3 mln euro przychodów odnotowanych w 2022 r. stanowi najwyższą wartość wygenerowaną przez występy na żywo w Portugalii od 1979 roku.


W 2022 r. koncerty muzyczne zarejestrowały również najwięcej widzów (8,2 mln euro) i wygenerowały największy przychód z biletów (108,7 mln euro).


Należy również zauważyć, że średnia cena biletu na koncerty na żywo osiągnęła 22,2 euro w 2022 r., czyli o osiem euro więcej niż w 2021 r.