"Wynagrodzenia w Portugalii są obecnie również na najwyższych poziomach, jakie kiedykolwiek były wypłacane", stwierdził Mário Centeno podczas prezentacji październikowego biuletynu gospodarczego w Muzeum Pieniądza w Lizbonie.

Szef portugalskiego banku centralnego podkreślił, że podobnie jak w Europie i największych gospodarkach świata, rynek pracy w Portugalii jest odporny.

"Zatrudnienie w Portugalii jest na najwyższym poziomie odnotowanym w kraju" - powiedział.

Według Mário Centeno, płace realne jako całość zdołały się odbudować pomimo procesu inflacyjnego.

Bank Portugalii przewiduje w Biuletynie Ekonomicznym, że rynek będzie nadal prezentował korzystną sytuację, pomimo bliskiej stabilizacji zatrudnienia i spodziewa się "wzrostu płac realnych".

Bank centralny przewiduje stopę bezrobocia na poziomie 6,5% w tym roku, 7,1% w 2024 r. i 7,3% w 2025 r.