Spośród wszystkich transakcji BIZ w Portugalii w ubiegłym roku ponad połowa (3 900 mln euro) dotyczyła inwestycji w nieruchomości (o 22% więcej niż w 2022 r.).

W 2023 r. bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nieruchomości osiągnęły najwyższą wartość od początku serii Banco de Portugal (2008 r.).

Jeśli chodzi o łączne transakcje BIZ w 2023 r., większość pochodziła z krajów europejskich (4 993 mln euro), a następnie z krajów azjatyckich (1 175 mln euro).