W ramach wniosku zaakceptowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Sztuki(DGArtes), Pombal otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 150 tysięcy euro rocznie przez cztery lata, podały władze dystryktu Leiria. Zgodnie z komunikatem prasowym plan programowy dla Teatro-Cine(Teatru Kinowego) w Pombal ma na celu "kultywowanie relacji między twórcami a widzami".

Pedro Pimpão, prezes Izby, wspomniał w komunikacie prasowym o dużym wsparciu ze strony DGArtes, dodając, że "to ważne osiągnięcie jest kolejnym spełnionym zobowiązaniem wyborczym, ponieważ jednym z celów przyjętych wspólnie z mieszkańcami było wzmocnienie programu Teatro-Cine jako stałej "bramy" do działalności kulturalnej gminy, wzmacniając jej integrację z siecią portugalskich teatrów i kin".

Gmina wspomniała, że "w równowadze między pojawieniem się i doskonałością artystyczną na scenie krajowej, ma na celu stworzenie przestrzeni dla innowacji i nowych dramatów, integrując różne wymiary artystyczne ze swoimi działaniami i starając się promować różnorodność i dostęp". Podzielona na pięć różnych sekcji, które obejmują projekty na poziomie krajowym, koprodukcje, mediacje, rezydencje artystyczne i wystawy kinematograficzne, gmina dąży do innowacji i rozszerzenia partnerstw.

Tegoroczny harmonogram obejmuje ponad sto struktur kulturalnych o łącznej wartości około 554 tysięcy euro. Należą do nich Festival de Teatro (Festiwal Teatralny), Festival Sete Sóis Sete Luas (Festiwal Siedmiu Słońc i Siedmiu Księżyców), Caminhos de Leitura (Ścieżki Czytelnictwa) oraz wystawa kinematograficzna.