Zgodnie z nową tabelą IRS przedstawioną w Radzie Ministrów, gospodarstwa domowe z drugiego i trzeciego poziomu, które zarabiają od 7 702 euro do 16 472 euro rocznie, skorzystają najbardziej, odpowiadając za obniżenie stawki IRS o 3,5 punktu procentowego (drugi przedział) o cztery punkty procentowe (trzeci przedział), z 26,5% w 2023 r. do obecnych 22,5%.