W odpowiedzi na rosnące koszty na rynku nieruchomości, Rada Miasta Mafra postanowiła podnieść pierwszą inwestycję Lokalnej Strategii Mieszkaniowej z 37,2 mln euro do 61,7 mln euro, próbując wesprzeć 390 rodzin. Propozycja, która została zatwierdzona na prywatnym spotkaniu przez władze miejskie Mafry, jest następstwem poprzedniej zmiany Lokalnej Strategii Mieszkaniowej przeprowadzonej w 2022 r. z tych samych powodów.

Według gminy Mafra, jak wspomniano we wniosku, "przegląd wartości inwestycji jest wynikiem dynamiki rynku mieszkaniowego i budowlanego w ostatnich latach, przy czym zaobserwowano wzrost kosztów budowy i mieszkań, które okazały się znacznie wyższe niż przewidywano". Oznacza to zatem, że "wzrost kosztów budownictwa i mieszkalnictwa miał konkretny wpływ na zalecane interwencje".


Zgodnie z umową, po zatwierdzeniu pierwszej edycji Lokalnej Strategii Mieszkaniowej w 2021 r., kiedy to złożono ponad połowę wniosków, służby socjalne gminy zarejestrowały 285 wniosków mieszkaniowych, które kwalifikowały się do wsparcia w ramach 1. prawa. Jak ujawniono we wniosku, z 285 rodzin 167 żyje w niebezpiecznych warunkach (z czego 19 jest związanych z przemocą domową, 56 z nich to bezdomność lub brak miejsca do życia), 80 z nich mieszka w brudnych, niebezpiecznych mieszkaniach, 19 z nich jest nieodpowiednich, a kolejne 19 jest przeludnionych.


Zgodnie z planem, średnia wartość transakcji mieszkaniowych w lizbońskim obszarze metropolitalnym(AML), który obejmuje Mafrę, wzrosła o 38 procent w latach 2016-2020. Jednak w Mafrze wzrost ten przekroczył 60 procent. Jak wynika ze spisu powszechnego, populacja gminy Mafra w dystrykcie lizbońskim wzrosła z 76 500 do 86 551 w latach 2011-2021, przy czym 20-25% populacji stanowili młodzi ludzie.