W stosunku do poprzedniego miesiąca, w marcu odnotowano spadek o 2 237 beneficjentów, ale w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku, nastąpił wzrost o 16 252 beneficjentów, zgodnie z podsumowaniem Biura Strategii i Planowania (GEP) Ministerstwa Pracy, Solidarności i Zabezpieczenia Społecznego.

O zasiłek dla bezrobotnych ubiegają się głównie kobiety, co odpowiada 110 657 beneficjentom (56,6% ogółu).

Biorąc pod uwagę tylko zasiłek dla bezrobotnych, liczba beneficjentów wyniosła 153 208, co oznacza ogólny spadek o 1%, ale wzrost o 12,4% w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku.

Średni miesięczny zasiłek dla bezrobotnych w marcu wyniósł 641 euro, co oznacza wzrost o 4,2% rok do roku.

W przypadku początkowego zasiłku dla bezrobotnych, świadczenie to zostało wypłacone 11 294 beneficjentom, o 6,1% mniej niż w lutym i 13,5% więcej w porównaniu z marcem 2023 roku.

Kolejny zasiłek dla bezrobotnych objął 22 197 beneficjentów, co oznacza spadek o 0,8% w ujęciu miesięcznym i 10,7% rok do roku.