"Stopa bezrobocia OECD ustabilizowała się na poziomie 4,9% w marcu 2022 r., co oznacza, że od dwóch lat utrzymuje się poniżej 5%".

Z kolei w Portugalii stopa bezrobocia wyniosła w marcu 6,5%, poniżej 6,6% odnotowanych w poprzednim miesiącu, ale powyżej zarówno średniej OECD (4,9%), jak i tej samej średniej Unii Europejskiej (6%).

Spośród innych krajów należących do OECD, najwyższą stopę bezrobocia w marcu odnotowała Hiszpania (11,7%). Na szczycie tabeli znalazły się również Kolumbia (11,2%) i Grecja (10,2%).

Po drugiej stronie rankingu znajduje się Meksyk ze stopą bezrobocia na poziomie 2,6% oraz Japonia z identycznym wskaźnikiem. Wyróżniono także Koreę (2,8%), Polskę (2,9%), Czechy (2,9%) i Słowenię (3,1%).