W oświadczeniu siły bezpieczeństwa ujawniły, że z tych 475 aresztowań, 180 dotyczyło przestępstw drogowych, a mianowicie 91 za jazdę pod wpływem alkoholu i 89 za brak legalnego prawa jazdy.

47 osób zostało również aresztowanych za przestępstwa przeciwko mieniu (kradzieże, rozboje i oszustwa), 25 podejrzanych o handel narkotykami, 12 za posiadanie lub handel zakazaną bronią, a siedem za przemoc domową.

Skonfiskowano również ponad 4 007 pojedynczych dawek narkotyków, a także 51 sztuk broni - 32 sztuki broni palnej i 19 sztuk broni ostrej - jako środek zapobiegawczy lub w następstwie aresztowań za posiadanie lub handel zakazaną bronią.

Jeśli chodzi o wypadki drogowe, w tym samym okresie odnotowano 1 121 wypadków, w wyniku których 356 osób odniosło obrażenia - sześć poważnych i 350 drobnych - a jedna osoba poniosła śmierć.