Według Executive Digest, potwierdzenie rozpoczęcia procesu arbitrażowego zostało przekazane Jornal de Negócios przez Ministerstwo Infrastruktury. Zarządca krajowych portów lotniczych wyraził już zamiar skorzystania z arbitrażu w 2022 r., ale proces ten został formalnie zainicjowany dopiero w marcu tego roku, jak wskazano w sprawozdaniu z działalności i sprawozdaniu finansowym spółki za 2023 r.

Kwestia ta dotyczy wniosku o przywrócenie równowagi finansowej (REF) złożonego przez ANA w trzecim kwartale 2021 r. z powodu wpływu Covid-19. Firmy takie jak Fertagus i Metro Sul do Tejo również złożyły podobne wnioski. W październiku 2022 r. rząd ogłosił w raporcie towarzyszącym propozycji budżetu państwa na 2023 r., że wniosek ANA o REF w wysokości 214 mln euro był jedynym uwzględnionym, ale nigdy nie został wypłacony.

W 2020 roku przychody ANA spadły o 69% do 262,4 mln euro, co spowodowało stratę w wysokości 72,1 mln euro, w przeciwieństwie do zysku w wysokości 300 mln euro odnotowanego w 2019 roku.

Jednocześnie na porządku dziennym są negocjacje w sprawie budowy nowego lotniska Luís de Camões w Alcochete. Raport zarządu ANA podkreśla potrzebę renegocjacji niektórych warunków umowy koncesyjnej, co powinno nastąpić w latach 2024-2025.