Program obejmuje uniwersytety Nova de Lisboa, Évora, Algarve, Madera, Azory i Egas Moniz i rozpocznie się we wrześniu.

"Digital Sul + Ilhas" to konsorcjum, które opracuje inicjatywę, przedstawioną jako pionierską i zaprojektowaną z myślą o "coraz bardziej cyfrowym rynku pracy", przy wsparciu w wysokości 2 393 855 euro z PRR.

Głównym celem jest "oferowanie kompleksowych szkoleń w zakresie produkcji audiowizualnej i medialnej, informatyki, nauk informatycznych, elektroniki i automatyzacji", według konsorcjum.

Moduły szkoleniowe obejmują umiejętności cyfrowe, myślenie obliczeniowe, programowanie, media cyfrowe, komunikację i projektowanie multimediów, cyberbezpieczeństwo i prywatność, naukę o danych i analitykę, sztuczną inteligencję oraz produkcję cyfrową.

Konsorcjum oferuje również studia podyplomowe z obowiązkowym podstawowym szkoleniem w zakresie umiejętności korzystania z informacji cyfrowych, tworzenia treści cyfrowych oraz komunikacji cyfrowej i obywatelstwa.

Studenci mogą również wybrać jednostki programowe w zakresie bezpieczeństwa i prywatności oraz rozwiązań opartych na technologii.

"Projekt ten wspiera również filary transformacji ekologicznej i cyfrowej Planu Odbudowy i Odporności (PRR) oraz promuje równość płci, szanse i niedyskryminację", według tego samego źródła.