Potrivitlui Apitrel, „în paralel cu această reducere puternică a prețurilor, rata de acoperire a rețelelor fixe de mare viteză a crescut, ajungând în 2021 cu o acoperire de 92,5%”.

„Cele mai recente date de la Eurostat, referitoare la luna mai 2022, demonstrează încă o dată dinamica competitivă puternică a pieței portugheze de comunicații electronice. În contextul creşterii generalizate a preţurilor în economie, serviciile naţionale de comunicaţii contribuie la diminuarea presiunii inflaţioniste asupra economiei naţionale, printr-o evoluţie sub inflaţia verificată”.

Apritelavertizează, încă o dată, că „comparațiile privind evoluția prețurilor susținute de IAPC [Indicele armonizat al prețurilor de consum] al Eurostat nu pot fi utilizate pentru a compara nivelurile prețurilor între țări, doar evoluția acestora și cu precauții adecvate”.