Apitrel'egöre, “bu güçlü fiyat indirimine paralel olarak, 2021'de yüzde 92,5 kapsama alanı ile yüksek hızlı sabit ağların kapsama oranı arttı”.

“Eurostat'tan Mayıs 2022'ye atıfta bulunan en son veriler, Portekiz elektronik iletişim pazarının güçlü rekabet dinamiklerini bir kez daha gösteriyor. Ekonomideki fiyatlarda genelleştirilmiş artış bağlamında, ulusal iletişim hizmetleri, ulusal ekonomi üzerinde daha düşük bir enflasyonist baskıya katkıda bulunuyor, doğrulanmış enflasyonun altında bir evrim yoluyla”.

Apritel, bir kez daha, “Eurostat'ın HICP [Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi] tarafından desteklenen fiyat evrimi karşılaştırmalarının ülkeler arasındaki fiyat seviyelerini karşılaştırmak için kullanılamayacağı konusunda uyarıyor, sadece evrimleri, ve uygun önlemlerle”.