Conform datelor publicate de Redes Energéticas Nacionais (REN), în timp ce consumul de energie electrică a încetinit cu 0,3% în septembrie - ceva care „nu s-a întâmplat din ianuarie a acestui an” - indicii de productivitate asociați energiilor regenerabile „au fost toți favorabili” în comparație cu media istorică egală cu 1. Conform datelor, producția de energie hidroelectrică a fost cea care a crescut cel mai mult, ajungând la 1,24 luna trecută. Producția de energie eoliană s-a stabilit la 1,23, iar producția solară la 1,06.

În ceea ce privește producția fotovoltaică, REN observă că „menține o creștere foarte semnificativă, de aproape 50%” legată de creșterea puterii instalate, cu vârfuri de peste 1300 megawați (MW).


În ansamblu, producția regenerabilă era responsabilă de aprovizionarea a 44% din consum în Portugalia, în timp ce producția neregenerabilă reprezenta 35% din total. Restul de 21% corespundeau energiei importate, explică REN.