Enligt uppgifter från Redes Energéticas Nacionais (REN) minskade elförbrukningen med 0,3 % i september - något som "inte har hänt sedan januari i år" - men produktivitetsindexen för förnybar energi "var alla gynnsamma" jämfört med det historiska genomsnittet på 1. Enligt uppgifterna var det produktionen av vattenkraft som ökade mest, med ett värde på 1,24 förra månaden. Produktionen av vindkraft låg på 1,23 och produktionen av solenergi på 1,06.

När det gäller solcellsproduktionen noterar REN att den "bibehåller en mycket betydande tillväxt, nära 50 %" i samband med ökningen av den installerade effekten, med toppar på över 1 300 megawatt (MW).

Totalt sett stod den förnybara produktionen för 44 % av förbrukningen i Portugal, medan den icke förnybara produktionen stod för 35 % av den totala förbrukningen. De återstående 21 procenten utgjordes av importerad energi, förklarar REN.