Când vă aflați în Portugalia puteți observa o serie de întreprinderi care nu acceptă plata cu cardul, Banca Portugaliei a clarificat legea în acest sens.

Potrivit Băncii Portugaliei (BdP) și raportate de NM, unitățile nu sunt obligate să accepte plăți cu cardul.

„Nimeni nu este obligat să accepte carduri ca formă de plată pentru niciun bun sau serviciu”, precizează BDP, pe site-ul său internet, menționând că „în Portugalia, doar bancnotele și monedele euro sunt mijloace legale de plată”.


Cum rămâne cu bancnotele și monedele?


În acest sens, supraveghetorul bancar clarifică faptul că „de regulă, bancnotele și monedele euro trebuie acceptate în toate tranzacțiile, indiferent de natura lor” și „creditorul are datoria de a accepta orice tip de notă sau monedă, neputând, ca regulă generală, să o refuze”.

„Eventualele refuzuri de bancnote și monede în euro ca mijloc de plată pot fi întemeiate numai cu bună-credință (de exemplu, în caz de disproporție între valoarea notei prezentate de debitor în raport cu suma datorată creditorului plății) sau prin acordul părților de a utiliza un alt mijloc de plată”, explică BdP.