Cardul european standardizat pentru persoanele cu handicap va servi la garantarea tratamentului egal - cum ar fi accesul gratuit și/sau prioritar, tarifele reduse sau asistența personală - atunci când beneficiarii vizitează alte state membre, servind drept dovadă a statutului de handicap în toate țările UE.

Noul card de parcare, potrivit unui comunicat de presă, „va permite persoanelor cu handicap să aibă acces la aceleași drepturi de parcare disponibile într-un alt stat membru”.

Acest card de parcare va avea un format comun obligatoriu, care va înlocui cardurile naționale de parcare pentru persoanele cu handicap și va fi recunoscut în întreaga UE.

Directiva prezentată prevede că statele membre trebuie să furnizeze carduri atât în versiune fizică, cât și în versiune digitală, să pună la dispoziția publicului condițiile și normele de eliberare sau retragere a cardurilor și să se asigure că furnizorii de servicii furnizează informații cu privire la condițiile speciale și tratamentul preferențial pentru persoanele cu handicap, într-un format accesibil.

Fiecare stat membru trebuie să desemneze o autoritate competentă care să supravegheze emiterea, reînnoirea și retragerea ambelor carduri, în conformitate cu normele și practicile naționale respective.

Propunerea va trebui aprobată de Consiliul UE și de Parlamentul European.