Potrivit ziarului Postal, decretul-lege prevede că „Directiva 2014/45/UE, a Parlamentului European și a Consiliului, din 3 aprilie 2014, prevede inspecția periodică a motocicletelor, triciclurilor și cvadriciclurilor cu o capacitate a motorului mai mare de 125cc. Decretul-lege nr. 144/2012, din 11 iulie, în formularea sa actuală, care aprobă regimul de inspecție tehnică pentru autovehicule și remorcile acestora, a stabilit obligația de inspecție pentru vehiculele respective, cu o capacitate cilindrică mai mare de 250cc, a făcut necesară armonizarea acestei cerințe cu cea stabilită de directiva menționată anterior”.


În timpul inspecției, vor fi evaluați diferiți factori care sunt relevanți pentru siguranța și performanța vehiculelor. Sistemul de frânare, sistemul de direcție, câmpul vizual, instalarea de lumini, echipamente de iluminat și componente electronice, osii, roți și anvelope, cadru și caroserie, pe lângă verificarea nivelului de zgomot și a emisiilor poluante

.

Vehiculele electrice vor fi scutite de la raportarea anuală pentru inspecția obligatorie, doar vehiculele cu combustie, benzină sau diesel fiind obligate să participe.