Det är oklart hur länge ordern kommer att pågå — det enda omnämnandet av tidpunkten hittills har varit ”tills vidare.” Det är också underförstått att Nazarés borgmästare arbetar för att tillåta frisurfare tillgång till vattnet, utanför ”evenemang.”