I beslutet, undertecknat av hälsoministern, anges att SNS-sjukhusen får avbryta biståndsaktiviteten under november månad ”som på grund av sin natur eller kliniska prioritet inte innebär risk för livet för användarna, begränsning av dess prognos eller begränsning av tillgången till periodisk övervakning eller övervakning Behandlingar”.

” Det åligger de regionala hälsoförvaltningarna, IP att säkerställa samordningen av användningen av installerad kapacitet på sjukhusen i deras geografiska område och, när så är nödvändigt, vidta lämpliga åtgärder för interregional samordning, utan att det påverkar de befogenheter som tilldelats till andra enheter”.