I

det ursprungliga dekretet, som publicerades på lördag, fastställs ett förbud mot rörlighet på allmän väg på lördagar, söndagar och helgdagar, mellan 13:00 och 17.00, i kommuner med mycket hög risk och extrem spridning av covid-19. I dekretet reserveras dock möjligheten att ”resa till livsmedelsbutiker och stormarknader och andra inrättningar som säljer livsmedel och hygienprodukter för människor och djur”, och det klargörs nu att detta inte gäller tillgång till kulturevenemang som ursprungligen publicerades.

Dessutom betraktas undantag som arbetsresor, av hälsoskäl, hjälp till äldre, bland annat. Nyheten när det gäller kulturella evenemang, som redan låg utanför undantagen från cirkulation under utegångsförbud, är att de nu hindras från att tjäna som motivering att cirkulera mellan kommuner i tider av förbud mot sådana. I motsats till vad som hände den sista helgen i oktober och Allhelgondagen, där cirkulationen mellan kommunerna också var förbjuden, kommer inga resor att tillåtas för att delta i kulturföreställningar.

Enligt regeringens dekret som reglerar tillämpningen av det nya undantagstillståndet på grund av pandemin av covid-19 som träder i kraft på onsdag, kommer det att vara förbjudet att lämna hemmet mellan 23:00 den 27 November och 05.00 den 2 december och mellan 23:00 den 4 December och 11.59 den 8 december ”utom av hälsoskäl eller andra tvingande brådskande skäl”. I dekretet fastställs tio undantag från förbudet mot förflyttning mellan kommunerna på det portugisiska fastlandet, särskilt resor för att utföra yrkesmässiga uppgifter med en försäkran utfärdad av arbetsgivaren.