” Det verkar finnas en stabilisering av hela denna process, även med vissa nedåtgående trender”, men det är ”viktigare att säga att vi inte kan sänka vår guard och därför är vi fortfarande mycket oroade” när det gäller pandemin, sade han.

Vid en presskonferens på Air Base nr 11 (BA11) i Beja, där han besökte en militär mottagningscentral för patienter med Covid-19, som för närvarande är tom, frågade journalister Lacerda Sales om Portugal redan hade nått toppen av pandemin.

” Vi kommer bara att känna till toppen när vi har upplevt två inkubationsperioder med en nedåtgående trend”, klargjorde han.

Statssekreteraren upprepade behovet av att fortsätta med åtgärderna för att förhindra spridning av sjukdomen ”eftersom hälso- och sjukvården är under stor press”.

” Intensivvårdsenheterna är under stor press”, insisterade han och kom ihåg att ”sjukvårdstjänster är inte lösningen på denna process”, eftersom ”lösningen är i var och en av oss, det är i det sociala och kollektiva medvetandet hos alla”.

I tisdags publicerades ett dokument från European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) som uppskattar att om länder som i oktober och november vidtog nya åtgärder för att kontrollera pandemin häver dem den 21 december, kommer sjukhusmottagningarna att öka under den första veckan i januari.

EDC:s prognoser tyder på att Portugal bör nå toppen av nya fall av Covid-19 i slutet av denna månad, men att dödstoppen bör ske redan i december, med ett dagligt antal som kan förbli högt fram till jul.