Portugal har fått 3 miljarder euro från Europeiska unionen för att stödja den ekonomiska återhämtningen och rädda arbetstillfällen i samband med COVID-19-pandemin. Premiärminister António Costa sade i ett meddelande som publiceras på hans Twitter-konto att fonden kommer att finansiera åtgärder för att stödja arbetstagare som förlorat sina jobb och sattes på uppsägning, liksom oberoende entreprenörer som hindras av isoleringsåtgärderna för att begränsa pandemin. Det totala lånebeloppet som Portugal kommer att få från EU:s Sure program uppgår till 5,9 miljarder euro.