Nick Hallidie grundade en sammanslutning för 23 år sedan som är en ledande kraft för att främja förbindelser och samarbete mellan Portugal, Spanien och Storbritannien och är en av de mest kända brittiska organisationerna i Portugal. ”Friends of the British Cemetery, Elva” ansvarar för bevarandet av det brittiska historiska arvet i Portugal och Nick Hallidie har outtröttligt tjänstgjort som sin frivilliga ordförande sedan grundandet. Han var den drivande kraften i en grupp lokala brittiska volontärer som ledde återinvigningen av den brittiska militärkyrkogården i Elvas 1997, vilket var avgörande för att staden blev erkänd som världsarv 2012.
Varje maj samlas deltagare från Portugal, Spanien och Storbritannien, inklusive tjänstgöring och pensionerad militär personal, utländska och lokala dignitärer, för en minnesceremoni på kyrkogården för att hedra minnet av dem som dog under halvöskriget. Detta krig skapade en minnesvärd och långvarig allians mellan den portugisiska, spanska och brittiska militären, som har blivit upptänd på ett värdigt och nu väletablerat sätt, tack vare landvinningarna från Nick Hallidie och Friends of the British Cemetery, Elvas.